W dzisiejszych czasach wiele osób pracuje w sposób zdalny. Na czym zatem polega praca zdalna? W jakich zawodach sprawdza się takie rozwiązanie? Co warto wiedzieć na ten temat?

Praca zdalna – podstawowe informacje

Praca zdalna określana często mianem telepracy lub e-pracy to praca w przypadku, której pracownik wykonuje zadania powierzone mu przez pracodawcę w miejscu innym niż siedziba firma. Najczęściej takim miejscem jest własne mieszkanie pracownika. Z takiego rodzaju pracy często korzystają freelancerzy, którzy swoje obowiązki wykonują na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak: umowa zlecenie bądź umowa o dzieło. Głównym kanałem komunikacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest w takiej sytuacji Internet. Przy pomocy środków komunikacji elektronicznej freelancer przesyła zleceniodawcy wyniki swojej pracy. Z takiej formy zatrudniania często korzystają młodzi rodzice, ponieważ dzięki pracy zdalnej są oni w stanie pogodzić obowiązki zawodowe z codzienną opieka nad dziećmi. Warto jednak dodać, że taka forma pracy nie sprawdza się przy wszystkich zawodach. Praca zdalna to dobre rozwiązanie w przypadku: copywriterów, tłumaczy, grafików czy redaktorów.

Czy praca zdalna to dobre rozwiązanie?

Zalety i wady pracy zdalnej

Praca zdalna ma bardzo wiele zalet. Jeżeli chodzi o pracodawcę to dzięki pracy zdalnej zyskuje on możliwość zatrudnienia bardzo dobrych specjalistów, którzy ze względu na odległość dzielącą ich miejsce zamieszkania od siedziby firmy nie mogliby w danym zakładzie pracować w sposób stacjonarny. Ponadto dla firmy taka forma zatrudnienia to duża oszczędność. Pracodawca nie ponosi, bowiem kosztów związanych z organizacją miejsca pracy. Natomiast osoby zatrudnione w taki sposób wśród najważniejszych zalet pracy zdalnej wymieniają przede wszystkim: wygodę, oszczędność czasu i pieniędzy, które trzeba byłoby poświęcić na codzienne dojazdy do pracy oraz elastyczne godziny pracy. Praca zdalna ma jednak także i te słabsze strony. Wadą takiego rozwiązania w przypadku pracodawców jest brak pełnej kontroli nad takim pracownikiem. Minusem dla pracownika zdalnego może być natomiast brak bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami, a w przypadku freelancerów również trudność przewidzenia dochodów, jakie można uzyskać w danym miesiącu.