Przeglądając oferty uczelni w zakresie - zarządzanie studia kraków - natknąć się można na kierunek na studiach I stopnia na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, a mianowicie na zarządzanie strategiczne. To niezwykle praktyczny kierunek studiów, który uczy kompetencji budowy planu strategicznego dla organizacji, efektywnego wdrażania strategii firmy czy przeprowadzania analiz strategicznych z wykorzystaniem m.in. analizy SWOT, metody PESTLE, a także bilansu strategicznego. Jakie jeszcze przydatne umiejętności można opanować na zarządzaniu?

Zarządzanie studia kraków – czego uczą?

Warto jeszcze pochylić się nad tym czego mogą nauczyć zarządzanie studia kraków na WSE. Absolwenci tego kierunku będą wykazywać umiejętność prezentowania i przedstawiania wyników swoich analiz przy użyciu nowoczesnych narzędzi prezentacji oraz wizualizacji danych dzięki umiejętności tworzenia kokpitów menedżerskich i obsługi narzędzi Business Intelligence. Studia te pogłębiają wiedzę z zakresu stosowania zwinnych metodyk zarządzania projektami takimi jak choćby Agile, Scrum czy Lean oraz rozwijają umiejętności badawcze i analityczne. Ogromnym walorem jest to, że program studiów jest kompleksowy i interdyscyplinarny, który uczy nie tylko zarządzania, ale także psychologii, socjologii, ekonomii, analityki danych i projektowania. Każda osoba kończąca zarządzanie będzie znała nowoczesne trendy związane z zarządzaniem organizacją, trendami biznesowymi czy rynkowymi. Studia z zarządzania strategicznego przygotowują do pracy projektowej w międzynarodowym otoczeniu oraz pracy zdalnej przy wykorzystaniu najlepszych platform do komunikacji online oraz narzędzi do pracy zespołowej. Zajęcia na WSE prowadzone są w tradycyjnej formie, jak i zdalnej, co doskonale wprowadzi w przyszłe środowisko pracy.

Zarządzanie strategiczne w Krakowie

Analityka biznesowa

W ramach kierunku można wybrać dwie ścieżki kształcenia. Jedną z nich jest analityka biznesowa, która pozwala na zdobycie szerokich kompetencji, które pozwolą podjąć pracę na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem, analityką czy technologią. To także szansa na zdobycie umiejętności analitycznych, zdolności logicznego i taktycznego myślenia, krytycznej oceny sytuacji, rozwiązywania problemów, prezentacji informacji, efektywnej komunikacji oraz szybkiego podejmowania decyzji i działania pod presją czasu. Studenci mają okazję pracować z nowoczesnymi narzędziami oraz uczą w praktyce wykorzystywać Sieci Neuronowe i Przetwarzanie Języka Naturalnego (NLP). Ponadto łączą studia z praktykami umożliwiającymi realizację projektów analitycznych w największych firmach i instytucjach, np. Alexander Mann Solutions, Project People, Krakowski Park Technologiczny czy Wojewódzki Urząd Pracy.

Design Management

Drugą opcją ścieżki kształcenia jest design management. Studia te uczą zarządzania innowacjami, projektowaniem i zmianą w organizacji. Studenci poznają metodologię Design Thinking, dzięki której uczą się tworzyć strategie, rozwijają nowe produkty i usługi oraz umiejętność zarządzania zespołami pracowniczymi.