W dzisiejszym świecie dzieci mają o wiele większy dostęp do technologii niż ich rodzice w wieku szkolnym. Obecnie coraz to młodsze dzieci, na co dzień korzystają z różnych urządzeń mobilnych. Jaki zatem wpływ na rozwój dziecka może mieć współczesny postęp technologiczny? Czy dzieci powinny korzystać z tego typu urządzeń? Na co warto zwrócić szczególna uwagę?

Nowe technologie, a zagrożenia w rozwoju dziecka.

Mówiąc o zagrożeniach związanych z wpływem nowych technologii na rozwój dziecka należy podkreślić, że dużo zależy w takiej sytuacji od rodziców. To właśnie rodzice powinni nauczyć swoje dziecko odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii. Nigdy nie należy traktować urządzeń cyfrowych, jako „opiekunki” do dziecka. Dostęp to urządzeń mobilnych powinien być kontrolowany przez rodziców i przede wszystkim ograniczany czasowo. Każdy rodzic musi pamiętać o tym, że do prawidłowego rozwoju, dziecko potrzebuje o wiele większej stymulacji umysłowej niż ta, którą jest w stanie zapewnić mu telefon lub tablet. Pamiętajmy, że dziecko w bardzo szybki sposób może uzależnić się od ekranu, a to może być główna przyczyną nieposłuszeństwa i agresji wobec rodziców i innych osób. Zbyt częste korzystanie z urządzeń mobilnych to duże zagrożenie dla prawidłowego rozwoju sensorycznego i motorycznego dziecka.

Jak nowe technologie wpływają na rozwój dziecka?

Nowe technologie, a możliwości w rozwoju dziecka.

Korzystanie z nowoczesnych technologii przez dzieci nie zawsze jest jednak złe. Należy jednakże z takich technologii korzystać w sposób rozsądny. Bardzo duże znaczenie ma wiek dziecka i czas, jaki dziecko poświęca na użytkowanie urządzeń mobilnych. Nowoczesne technologie mogą, bowiem stać się dla dziecka bardzo dobrym źródłem poznania i wiedzy. Racjonalnie użytkowane media cyfrowe mogą stanowić bardzo efektywne narzędzie edukacyjne, które w skuteczny sposób będzie wspierało tradycyjne nauczanie. Urządzenia mobilne udostępniane w odpowiedniej ilości mogą zwiększyć szanse na odniesienie sukcesu intelektualnego i edukacyjnego dziecka, ponieważ udostępniają treści niedostępne w sytuacjach pozamedialnych.