Logistyka to nic innego jak odpowiednie zarządzanie procesami mającymi miejsce w przestrzeniach magazynowych. To szeroki zakres działalności operacyjnej, w skład której wchodzi między innymi transport wewnętrzny, zewnętrzny oraz zachowanie możliwie największej wydajności produkcyjnej. Obecnie to logistyka wyznacza prawidłowość funkcjonowania przedsiębiorstw, dlatego warto skorzystać z usług firm w zakresie doradztwa logistycznego. Zdobyta wiedza może wpłynąć na usprawnienie wszystkich powyższych procesów.

Doradztwo logistyczne - zakres i efekty

Doradztwo logistyczne – w czym może pomóc?

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne powinno dążyć do optymalizacji, a pomóc w tej kwestii może między innymi profesjonalne doradztwo logistyczne. Zakres można oczywiście dostosować do potrzeb, natomiast najczęściej wiąże się on z szeroko rozumianą efektywnością. By ją osiągnąć, nierzadko niezbędne jest przeprowadzenie audytu, na podstawie którego wskaże się zakresy, w których wymagane jest wdrożenie pewnych zmian, udogodnień. Problemy mogą występować przykładowo już na etapie przyjmowania dostaw, czy magazynowania poszczególnych produktów, komponentów. Wówczas doradztwo logistyczne nie tylko wskazuje problem, ale również prezentuje możliwości jego rozwiązania. Wielu firmom zależy na zmniejszeniu kosztów generowanych w magazynach lub wprowadzeniu nowych podziałów organizacyjnych w każdym dziale. W ten sposób można zwiększyć efektywność każdego z nich, opracować strategię działania i kontrolę nad jej przestrzeganiem. Każda firma ma odmienne potrzeby i priorytety, dlatego działania rozpoczyna się od ich wskazania, by obrać właściwy kierunek. Następnie wystarczy zaufać profesjonalistom, którzy znając się na doradztwie dopasują najlepszy i skuteczny plan działania.

Jaki zakres obejmuje doradztwo logistyczne?

Działania firm świadczących doradztwo logistycznych rozpoczyna audyt magazynu, a konkretnie wszystkich procesów, które się w nim odbywają. To na tym etapie pojawiają się pierwsze rekomendacje w celu usprawnienia pracy magazynu i zwiększenie jego efektywności. Są one przedstawiane na sporządzonym dokumencie wraz z wskazaniem priorytetów w aspekcie rozwiązywania istniejących problemów natury logistycznej. Doradztwo logistyczne to również analiza pod kątem obsługi klienta, sposobu w jaki przystępuje się do realizacji zamówień indywidualnych oraz sprawdzenie, jak taki proces wygląda na magazynie. W przypadku, gdy w wyniku przeglądu okaże się na przykład, że przestrzeń magazynowa nie jest należycie wykorzystywana, mogą pojawić się rekomendacje w tym zakresie. Sam magazyn musi być efektywny, chodzi tutaj o realizację założonych celów biznesowych, wyposażenia magazynu oraz wszystkich procesów mających w nim miejsce. Każda powierzchnia magazynowa musi być odpowiednio oznakowana, szczególnie ważne są aspekty bezpieczeństwa każdego pracownika oraz komfort psychiczny. Poruszanie się podczas kompletacji zamówienia nie może być w żaden sposób zakłócone, dlatego nierzadko w ramach doradztwa logistycznego powstaje nowy plan rozmieszczenia regałów.