Współczesny rozwój gospodarki w głównej mierze zawdzięcza się trzem głównym dziedzinom jakimi są Transport, Spedycja i Logistyka. Wynika to z ciągłej inwestycji w nowoczesne technologie, które przyczyniają się do automatyzacji i optymalizacji procesów, przynosząc wiele korzyści. Biorąc pod uwagę gospodarkę magazynową, Polska plasuje się w na topowym miejscu i ma coraz większe prawdopodobieństwo stać się jednym z centrów logistycznych Europy.

Części składowe czwartej rewolucji przemysłowej

Czwarta rewolucja przemysłowa składa się z Logistyki 4.0, Przemysłu 4.0, IoT’u, robotyzacji oraz aplikacji mobilnych. Miała ona znaczący wpływ na logistykę magazynową i transport, poprzez kompilację wszelkich systemów informatycznych, urządzeń, maszyn oraz różnych zewnętrznych źródeł danych. To właśnie one odpowiadają za automatyzację wiele funkcji, będących kluczowych w procesie logistycznym. To, co należy podkreślić, że rozwiązania te nie wpływają na redukcję ludzkich miejsc pracy. Odrywają rolę w poprawieniu i przyśpieszeniu pewnych czynności, dzięki czemu człowiek ma większe pole do wnikliwego działania.

 Zastosowanie sztucznej inteligencji w logistyce

Wykorzystanie AI w Logistyce

Zastosowanie sztucznej inteligencji w logistyce widoczne jest w planowaniu zakupów, monitorowaniu łańcucha dostaw czy w zarządzaniu logistyką wewnętrzną. Przedsiębiorstwa, które wybrały drogę nowoczesnych rozwiązań wykorzystują zintegrowane systemy informatyczne, które posiadają umiejętność samodoskonalenia się za pomocą zgromadzonych danych. Opierając się na nich, uczą się i kształtują swoje doświadczenie. Są one oparte o Uczenie Maszynowe.

Zastosowanie AI w magazynie odzwierciedla się w podawaniu gotowych informacji odnośnie towarów najczęściej zamawianych, w które dni tygodnia jest największy zbyt oraz które produkty sprzedają się w tandemie. Sztuczna inteligencja wspiera w obsłudze algorytmów rozkładania i kompletacji towarów. Zadaniem człowieka jest wprowadzenie konkretnych danych.

Obecnie maszyny uczące się znajdują wykorzystanie także w wielu sklepach online oraz zauważa się coraz większą aktywność AI w DataConsult.