O tym, że reklama internetowa ma ogromny zasięg mówią dane z 2017 roku, gdzie w jednym miesiącu polscy użytkownicy Internetu mieli do czynienia z ponad 30 mld reklam, czyli licząc na jedną osobę to sporo ponad tysiąc reklam. Gemius dokonał analizy istotnego wskaźnika skutecznej reklamy online dla formatów wideo, display oraz reklamy tekstowe. Pod uwagę wzięto emitowanie w różnych kanałach takich jak media społecznościowe, strony www oraz wyszukiwarki oraz czas ich emisji.

Na stronach www króluje wideo

Wśród reklam, ukazujących się na stronach WWW najdłużej odtwarzane były reklamy wideo. Ponad 70% różnych spotów zostało wyświetlonych w polu widzenia użytkowników przez ponad 15 sekund. Reklam graficznych na stronach www wyświetlono ponad 50% i emitowane były przez około 10 sekund. Z reklam testowych skorzystała 1/3 internautów, u których wyświetlane były przez ponad 9 sekund. Wyższy wskaźnik tego typu reklam zanotowano w wyszukiwarkach, gdzie zostały wyświetlone przez 71% osób przez 8,22 sekund. Reklamy wideo najkrócej odtwarzane są w mediach społecznościowych (ok. 5 sekund), jak już wspomniano na stronach www dzieje się to w zasadzie trzy razy dłużej.

O najskuteczniejszych formatach reklamowych

Display góruje w mediach społecznościowych

W polu widzenia na kanałach społecznościowych najdłużej pozostają reklamy takie jak display, są wyświetlane przez aż 18 sekund przez użytkowników. Są one z gatunku reklam graficznych, których nośnikami są banery reklamowe ukazujące się w różnych serwisach internetowych. Przybierają one różne rozmiary oraz mogą znajdować się w dowolnych miejscach na danej stronie. Zalicza się ją do jednej z najstarszej formy reklamy internetowej i wciąż cieszy się sporą popularnością, służącą do nawiązania relacji z potencjalnymi odbiorcami. To świetny format do kreowania wizerunku firmy, nadające się do promocji praktycznie każdego produktu. Zapewniają wysoki poziom stymulacji sprzedaży, zapewniając dotarcie do szerokiego grona klientów. Posiada komfortowe modele rozliczeń takie jak CPC, Flat Fee czym CPM. Osoby, które zainteresowane są wygenerowaniem dużego ruchu na stronie i stymulacją sprzedaży powinny postawić na model CPC. W przypadku, gdy celem jest budowa wizerunku i stałej widoczności reklamy to warto postawić na model dziennych emisji Flat Fee. Do większych kampanii zaleca się model CPM, który jest niejako kompilacją optymalizacji i możliwości CPC oraz elementów wizerunkowych Flat Fee.  

Social media stawiają na reklamy graficzne

Dla mediów społecznościowych najlepsze są reklamy banerowe. Prawie ¾ użytkowników wyświetliło ten typ reklamy w swym polu widzenia, poświęcając na każdą średnio 17,78 s. Reklamy tekstowe wyświetlone zostały przez 67 % internautów i ukazywały się im około 10 s. Reklama w mediach społecznościowych różni się tym, że z nią można wchodzić w interakcje. W jakiś sposób ją ocenić, skomentować, polubić czy nawet udostępnić. Social media są miejscem, w których znajduje się szereg różnych form reklamy. Cechuje ich także większa możliwość adresowania, gdyż identyfikują znaczną ilość użytkowników i gromadzą na ich temat sporo informacji.