Kwestie związane z ochroną własności intelektualnej powinny być bliskie każdemu przedsiębiorcy. W tym kontekście mówi się m.in. o rejestracji znaków towarowych będącej najskuteczniejszym zabezpieczeniem przed nieuczciwą konkurencją czy próbami przejęcia marki. Co zatem warto wiedzieć na ten temat?

Czym jest znak towarowy?

Znakiem towarowym w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów jest każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów jednego producenta od towarów innej firmy. Znak towarowy musi zostać przedstawiony w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby przedmiot udzielonej ochrony dało się jednoznacznie ustalić. Znakiem towarowym może być m.in. znak słowny, przestrzenny, graficzny, ruchomy, pozycyjny, dźwiękowy, dotykowy, zapachowy etc. W języku potocznym w odniesieniu do znaku towarowego używa się takich określeń jak logo, znak firmowy, znak handlowy czy firmowa nazwa.

Jak zarejestrować znak towarowy?

W celu objęcia znaku towarowego prawną ochroną należy zarejestrować go w Urzędzie Patentowym RP z siedzibą w Warszawie. Konieczne jest zatem wypełnienie stosownego zgłoszenia zawierającego wykaz towarów i usług według klasyfikacji nicejskie oraz wniesienie opłaty skarbowej z tego tytułu. Urząd Patentowy dokładnie analizuje każdy wniosek – jeżeli nie ma żadnych przeszkód, zgłoszenie publikowane jest w Biuletynie Urzędu Patentowego. Osobom trzecim przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia w terminie do 3. miesięcy od daty publikacji w Biuletynie UP. Dopiero po upływie tego terminu UP podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu ochrony dla znaku towarowego. Bardzo ważne jest to, aby przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie znaku sprawdzić jego dostępność oraz czystość. W praktyce jest to dość skomplikowane, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Udzieli jej rzecznik patentowy – Kraków – Kraków to doskonały przykład miasta, gdzie można skorzystać z tego typu usług.

Rejestracja znaku towarowego – o czym trzeba wiedzieć?

Rejestracja znaku towarowego – dlaczego warto mieć wsparcie rzecznika patentowego?

Sprawy dotyczące ochrony znaków towarowych bywają bardzo złożone – to główny powód, dla którego opłaca się zwrócić o pomoc do rzecznika patentowego specjalizującego się w ochronie własności intelektualnej. Rzecznik świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie obejmujące nie tylko doradztwo, ale również badanie czystości znaku, wsparcie przy rejestracji znaków towarowych w trybie międzynarodowym, wycenę kosztów rejestracyjnych i ich optymalizację. Rzecznik dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na sprawne i skuteczne załatwienie sprawy rejestracji znaku towarowego.

Jak długo chroniony jest znak towarowy?

Znak towarowy podlega ochronie przez 10 lat, niemniej istnieje możliwość przedłużenia okresu ochronnego. Chcąc uzyskać ochronę na kolejnych 10 lat, należy uiścić stosowną opłatę. Przelew musi trafić na konto Urzędu Patentowego – w jego tytule podaje się numer znaku oraz tytuł opłaty.

Artykuł napisany we współpracy z kancelarią rzecznika patentowego Romejko-ip.pl.